Płace ZUS

Każda firma zatrudniająca pracowników zobligowana jest do prowadzenia dokumentacji płacowej oraz rozliczeniowej ZUS. BFK PARTNERS kompleksowo, począwszy od zatrudnienia pracownika aż do jego zwolnienia, realizuje w imieniu klienta wszelkie obowiązki w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów. Dokonuje zgłoszeń do ZUS, sporządza listy płac.

ZGŁOSZENIA DO ZUS

BFK PARTNERS zgłasza do systemu ubezpieczeń społecznych wszystkich pracowników oraz osoby świadczące umowy zlecenia i o dzieło jeśli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia (ZUA,ZZA).

Naliczanie wypłat

BFK PARTNERS sporządza listy płac dla pracowników oraz osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło. Przygotowana lista płac przesyłana jest w postaci elektronicznej. W przypadku większej ilości pracowników istnieje możliwość wygenerowania gotowych plików, które automatycznie importowane są w programach bankowych.

Deklaracje ZUS

BFK PARTNERS sporządza na bazie listy płac wszystkie niezbędne deklaracje rozliczeniowe ZUS i przesyła elektronicznie do ZUS.

Bieżące doradztwo

BFK PARTNERS udzieli klientom porad w zakresie zatrudniania pracowników, rozwiązywania stosunku pracy oraz obowiązków ciążących na pracodawcach.