bfk-partners-img-ksiegowy-online

Księgowy online to nowatorski, niestandardowy sposób współpracy pomiędzy biurem
rachunkowym a klientem. Podstawą jego działania jest wspólna praca biura i klienta na tym samym systemie księgowym. Wszystkie dokumenty (faktury, wyciągi bankowe) są księgowane zaraz po otrzymaniu przez biuro a klient ma do tego bezpośredni dostęp. Klient ma dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych swojej firmy, może generować przelewy i zestawienia. Cała komunikacja biuro-klient odbywa się elektronicznie.
Księgowy online pozwala:

 • Ograniczyć osobiste wizyty w siedzibie biura do minimum,
 • Dostęp przez Internet do aktualnych danych gospodarczych firmy 24h,
 • Ograniczyć po stronie klienta zatrudnienie osób zaangażowanych w procesy księgowe.

W odróżnieniu od standardowego modelu współpracy biura z klientem, rejestracja danych (faktur sprzedaży i zakupu, wyciągów bankowych i raportów kasowych) odbywa się nie później niż w dniu wygenerowania tych dokumentów. Daje to klientom informację o aktualnym stanie finansowym, a przede wszystkim, jest wiarygodną podstawą do podejmowania decyzji gospodarczych.


Do obowiązków klienta należy:

 • Przesyłanie scanów dokumentów (faktur), danych do sporządzania list płac,
 • Przesyłanie wyciągów bankowych generowanych z elektronicznych systemów bankowych,
 • udzielanie wyjaśnień w formie mailowej.

Do obowiązków biura należy:

 • Niezwłoczna rejestracja dokumentów przesłanych przez klienta,
 • Przetworzenie danych otrzymanych od klienta,
 • Przygotowanie list płac, przelewów,
 • Udostępnienie klientowi aktualnych danych gospodarczych o jego firmie np. należnościach, zobowiązaniach, wyniku finansowym, podatkach.

Podstawą działania usługi jest dostęp klienta online do serwera biura, na którym są rejestrowane i przetwarzane operacje związane z ich firmą, dzięki czemu mają oni dostęp 24h do informacji finansowych dotyczących ich firmy.


Dzięki dostępności do serwera klienci mogą samodzielnie bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura kontrolować :

 • Stan należności, faktury które nie zostały jeszcze zapłacone przez odbiorców,
 • Stan zobowiązań, faktury które klient musi uregulować, za zakupione towary i usługi,
 • Rentowność sprzedaży, poziom kosztów działalności.

Po uzgodnieniu z klientem mogą zostać stworzone dodatkowe raporty o sytuacji finansowej klienta, do których będzie miał dostęp po zalogowaniu do serwera.


Klienci mogą również wystawiać faktury, które są automatycznie księgowane w systemie.


Do zabezpieczenia danych klienta przywiązujemy ogromną wagę, dlatego też Księgowy Online bazuje na rozwiązaniach informatycznych zapewniających bezpieczeństwo. Zarówno przesyłane dane do biura jak również informacje przetworzone przez biuro są zabezpieczone i archiwizowane.

Kontakt

Jeżeli oferta naszej firmy wzbudziła Państwa zainteresowanie lub mają Państwo pytania dotyczące świadczonych przez nas usług – zapraszamy do skontaktowania się z nami.

biuro@bfk-partners.pl
ul. Dolnych Wałów 17/1
    44-100 Gliwice
tel.:+48 (32) 231 44 99
fax:+48 (32) 232 79 93
Godziny pracy
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

Napisz do nas !

Przejdź do formularza