Księgowy online

Księgowy online to nowatorski, niestandardowy sposób współpracy pomiędzy biurem rachunkowym a klientem. Podstawą jego działania jest sieć Internet, przez którą następuje przesyłanie danych do biura oraz dostęp klienta do informacji finansowych swojej firmy.

Księgowy online pozwala:

  • ograniczyć osobiste wizyty w siedzibie biura do minimum,
  • dostęp przez Internet do aktualnych danych gospodarczych firmy,
  • ograniczyć zatrudnienie w dziale księgowości.

W odróżnieniu od standardowego modelu współpracy biura z klientem, rejestracja danych (faktur sprzedaży i zakupu, wyciągów bankowych i raportów kasowych) odbywa się nie później niż w dniu wygenerowania tych dokumentów. Daje to klientom informację o aktualnym stanie finansowym, a przede wszystkim, jest  wiarygodną podstawą do podejmowania decyzji gospodarczych.

Do obowiązków klienta należy:

- przesyłanie scanów dokumentów (faktur), danych do sporządzania list płac,

- przesyłanie wyciągów bankowych generowanych z elektronicznych systemów bankowych,

- udzielanie wyjaśnień w formie mailowej.

Do obowiązków biura należy:

- niezwłoczna rejestracja dokumentów przesłanych przez klienta,

- przetworzenie danych otrzymanych od klienta,

- przygotowanie list płac,

- udostępnienie klientowi aktualnych danych gospodarczych o jego firmie np. należnościach, zobowiązaniach, wyniku finansowym, podatkach.

 

Podstawą działania usługi jest dostęp klienta online do serwera biura, na którym są rejestrowane i przetwarzane operacje związane z ich firmą, dzięki czemu mają oni dostęp 24h do informacji finansowych dotyczących ich firmy.

Dzięki dostępności do serwera klienci mogą samodzielnie bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura kontrolować :

- stan należności, faktury które nie zostały jeszcze zapłacone przez odbiorców,

- stan zobowiązań, faktury które klient musi uregulować, za zakupione towary i usługi.

- rentowność sprzedaży, poziom kosztów działalności.

 

Po uzgodnieniu z klientem mogą zostać stworzone dodatkowe raporty o sytuacji finansowej klienta, do których będzie miał dostęp po zalogowaniu do serwera.

Klienci mogą również wystawiać faktury, które są automatycznie księgowane w systemie.

Do zabezpieczenia danych klienta przywiązujemy ogromną wagę, dlatego też Księgowy Online bazuje na rozwiązaniach informatycznych firmy Cisco, lidera w tej dziedzinie. Zarówno przesyłane dane do biura jak również informacje przetworzone przez biuro są zabezpieczone i archiwizowane.