Zobacz, kiedy obowiązuje zwolnienie z akcyzy

Zwolnienia od akcyzy dla podmiotów zużywających wyroby węglowe można podzielić na dwie kategorie: zwolnienia dla firm zużywających węgiel w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dominującą grupę w tej kategorii stanowi zużycie węgla w energetyce i przemyśle) oraz zwolnienia dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W tej drugiej kategorii poza gospodarstwami domowymi ze zwolnienia od akcyzy może skorzystać […]

Rozliczenie ujemnych różnic kursowych przy zakupie środka trwałego

Różnice kursowe powstają w przypadku transakcji rozliczanych w walucie obcej, na skutek rozbieżności wahań wartości kursu walutowego. W przypadku nabycia środka trwałego, konsekwencje podatkowe z tego tytułu, mogą przejawiać się w dwojaki sposób. Wszystko zależy od momentu dokonania zapłaty. Przedsiębiorcy, dokonując odpłatnego nabycia środka trwałego, którego cena sprzedaży została wyrażona w walucie obcej, powinni pamiętać […]

Przy działalności edukacyjnej nie musisz płacić VAT-u

Prowadząc niepubliczną szkołę można nie płacić VAT-u. Jest także możliwość ograniczenia wysokości płaconego podatku dochodowego, gdy uzyskane środki zostaną wydane na potrzeby szkoły. O VAT mogą zapomnieć także nauczyciele i osoby uczące języków obcych. Nie tylko publiczne, ale także niepubliczne szkoły, przedszkola, czy inne placówki, które są objęte system oświaty, korzystają ze zwolnienia z VAT. […]

Wydatki na biznesplan zmniejszą podatek

Warunkiem koniecznym do pozyskania finansowania zewnętrznego w celu pokrycia kosztów przewidywanych inwestycji jest przedstawienie biznesplanu. Pomimo że wydatki poniesione w związku z nabyciem usługi sporządzenia profesjonalnie przygotowanej dokumentacji analitycznej nie należą do najniższych, ich wartość może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. Inwestycje mające na celu rozwój podmiotu gospodarczego to nie lada wyzwanie, szczególnie dla przedsiębiorców […]