SAP i ORACLE

Długoletnia współpraca z firmami z kapitałem zagranicznym, będących częścią międzynarodowych korporacji, zaowocowała zdobyciem doświadczenia w pracy na takich systemach ERP jak SAP i Oracle.

BFK PARTNERS oferuje swoim klientom obsługę księgową opartą o systemy SAP i Oracle. Zakres czynności księgowych obejmuje:

  • General Accounting (prowadzenie księgowości w oparciu o przyjęte zasady rachunkowe, w tym prowadzenie księgi głównej)
  • Manual Journal Entries (wprowadzenie transakcji księgowych )
  • Financial reconciliation (weryfikacja i uzgodnienia kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych)
  • Accounts payable (moduł zobowiązań)
  • Accounts receivable (moduł należności)
  • Invoicing (fakturowanie)

Obsługiwane systemy mogą być prowadzone wersji językowej polskiej i angielskiej.